• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่ง นิติกร

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่ง นิติกร สำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เอกสารแนบ

ลงวันที่ 30 ธ.ค. 2564 11:51 น.

จำนวนผู้อ่าน 300 คน