สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นิติกร


วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2565 10:39 น.

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นิติกร

ประกาศสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นิติกร เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย ผู้ใดประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี อาคารสำนักงานส่วนราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ตึกอัยการ ชั้น 3) ถนนดอนนก ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี  และสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรมอำเภอเกาะสมุย ชั้น 2 ตำบลมะเร็ต อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน ถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 7728 5173