ในวันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 นายเจริญ น้อยพินิจ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีบวงสรวงพระพรหม บริเวณวงเวียนศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธี

 

.
.
.