• Slide 0

สยจ. พิษณุโลก ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้กฎหมายแก่ลูกหนี้กองทุนฯ คนพิการ

วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๐๐ น. นางสาวณัฐนันท์ พิทักษา ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลกมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ยุติธรรม เป็นวิทยากรในโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้บริการของกองทุนส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำปี 2565 จัดโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งร่วมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่ประชาชนควรรู้ และแนวทางการให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดงประคำ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นลูกหนี้กองทุนฯคนพิการ หรือผู้ดูแลคนพิการที่สนใจที่จะใช้บริการของกองทุนฯ ในพื้นที่อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

ลงวันที่ 23 มิ.ย. 2565 17:40 น.

จำนวนผู้อ่าน 26 คน