• Slide 0

สยจ.พิษณุโลก ให้ความช่วยเหลือประชาชน

วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ศูนย์ยุติธรรมสร้างสุขจังหวัดพิษณุโลก รับคำขอปรึกษากฎหมายจากประชาชนผ่านแอพ Justice Care ยุติธรรมใส่ใจ เรื่องการจัดตั้งผู้จัดการมรดก และเรื่องสัญญากู้

 

ลงวันที่ 23 มิ.ย. 2565 17:46 น.

จำนวนผู้อ่าน 28 คน