วันต่อต้านยาเสพติด 2565

nicha.s
171 view
24 มิ.ย. 2565 11:06 น.

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต นำโดยนายพยุงศักดิ์ กาฬมิค ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต และบุคลากรในหน่วยงาน พร้อมทั้งส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ร่วมกันสวนเสื้อสีขาว รณรงค์วันต่อต้านยาเสพติด 26 มิถุนายน 2565 ณ ศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ต

 

 

วิสัยทัศน์

"สร้างสังคมแห่งความเป็นธรรมบนรากฐานของความเท่าเทียม"

สายด่วนกระทรวงยุติธรรม 1111 กด 77

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ ชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ต เลขที่ 9/99 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลตลาดเหนือ

อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

โทร. 076 215850