วันที่ 24 มิถุนายน 2565 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมระบบงานยุติธรรม ลงพื้นที่พบปะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลสาคู เพื่อพัฒนาสัมพันธ์และหารือการจัดโครงการให้ความรู้ทางกฎหมาย

วิสัยทัศน์

"สร้างสังคมแห่งความเป็นธรรมบนรากฐานของความเท่าเทียม"

สายด่วนกระทรวงยุติธรรม 1111 กด 77

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ ชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ต เลขที่ 9/99 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลตลาดเหนือ

อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

โทร. 076 215850