ข่าวประชาสัมพันธ์ วันพฤหัสบดี ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เจ้าหน้าที่ยุติธรรมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุมคณะทำงานบริหารศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนและตรวจเยี่ยมและประเมินมาตรฐานศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน


วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2565 00:00 น.

ข่าวประชาสัมพันธ์ วันพฤหัสบดี ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เจ้าหน้าที่ยุติธรรมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุมคณะทำงานบริหารศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนและตรวจเยี่ยมและประเมินมาตรฐานศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน
    ข่าวประชาสัมพันธ์ วันพฤหัสบดี ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2565 
    นายประพันธ์ เอี่ยมปลัด ยุติธรรมจังหวัดสงขลา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ยุติธรรมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุมคณะทำงานบริหารศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนและตรวจเยี่ยมและประเมินมาตรฐานศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน และเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ บทบาทภารกิจของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ในโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน พ.ศ.2562
    ณ ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนตำบลฉาง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
    ณ ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนตำบลนาทับ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา