ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2565 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสงขลาได้ให้บริการประชาชน ตามนโยบายยุติธรรมสร้างสุข ยุติธรรมเชิงรุก สร้างสุขให้ประชาชน และให้บริการปรึกษากฎหมาย โดยให้บริการฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย


วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2565 00:00 น.

ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2565 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสงขลาได้ให้บริการประชาชน ตามนโยบายยุติธรรมสร้างสุข ยุติธรรมเชิงรุก สร้างสุขให้ประชาชน และให้บริการปรึกษากฎหมาย  โดยให้บริการฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย