สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมพิธีประกาศเจตนารมณ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพ ติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565 และกิจกรรมบริจาคโลหิตตามโครงการ “90 พรรษา 90 ล้านซีซี ถวายราชสดุดี สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง”


วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2565 15:16 น.

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมพิธีประกาศเจตนารมณ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพ ติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565 และกิจกรรมบริจาคโลหิตตามโครงการ “90 พรรษา 90 ล้านซีซี ถวายราชสดุดี สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง”

ในวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. นายเชิดชาย ช่วงเสน ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวยุพดี สุขแสง หัวหน้ากลุ่มอำนวยความยุติธรรมและนิติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีประกาศเจตนารมณ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพ ติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565 และกิจกรรมบริจาคโลหิตตามโครงการ “90 พรรษา 90 ล้านซีซี ถวายราชสดุดี สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง” ณ อาคารศูนย์กลางการประชุมสัมมนาภาคใต้ตอนบน ศูนย์ราชการจังหวัดหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัด สุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีอ่านสาร และนำกล่าวประกาศเจตนารมณ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด และมีการมอบประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติบุคคลหรือองค์กรผู้ปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่นของจังหวัดสุราษฎร์ธานี รวมทั้งกิจกรรมบริจาคโลหิต ตามโครงการบริจาคโลหิต "90 พรรษา 90 ล้านชีชี ถวายราชสดุดีสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง" เพื่อถวายเป็น พระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 รวมทั้งมีการจัดนิทรรศการของส่วนราชเพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก รวมถึงแนวทาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด