• Slide 0

สยจ.พิษณุโลก ร่วมเป็นเกียรติกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. นางสาวณัฐนันท์ พิทักษา ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ( ๒๖ มิถุนายน ) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธาน ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพิษณุโลก

 

ลงวันที่ 24 มิ.ย. 2565 22:31 น.

จำนวนผู้อ่าน 246 คน